Oferuję przygotowanie i merytoryczny nadzór nad indywidualnymi projektami architektonicznymi wnętrz:

  • mieszkań,
  • domów,
  • pojedynczych pomieszczeń (kuchnia, łazienka, wc czy pokoje),
  • biur,
  • wnętrz użyteczności publicznej.

 

ETAPY PRACY Z ARCHITEKTEM WNĘTRZ

1. Szczegółowy wywiad podczas którego architekt poznaje upodobania (estetyczne, funkcjonalne i ekonomiczne), a także oczekiwanie klienta.

2. Inwentaryzacja wnętrz polegająca na pomiarze oraz wykonaniu rysunków (rzuty, widoki ścian) stanu istniejącego.

3. Propozycje aranżacji wnętrz (w cenę projektu wliczone są dwie propozycje), w których skład wchodzą rzuty oraz schematyczne rysunki trójwymiarowe.

Rysunki zawierają: rozmieszczenie mebli oraz sprzętu, a także ewentualne propozycje przebudowy i domurowań.

4. Projekt koncepcyjny, który powstaje na podstawie informacji z punktów 1-3.

Projekt koncepcyjny zawiera wszystkie elementy wnętrza wraz z kolorami, typem materiałów i rodzajem oświetlenia.

Projekt nie zawiera materiałów konkretnych firm czy dostawców. Na tym etapie możliwa jest ostateczna korekta ustawienia ścian działowych, mebli  rozmieszczenia sufitów czy instalacji.

5. Rysunki techniczne dla wykonawców. Rysunki zawierają: rozmieszczenie ścian  działowych i innych elementów budowlanych, a także rozmieszczenie punktów elektrycznych wraz z wykazem materiałów oraz wymiarami.

6. Projekt wykonawczy, który polega na wykonaniu szczegółowych projektów wnętrz. Taki projekt uwzględnia użyte materiały (ilości, nazwy handlowe, itp), ewentualne projekty mebli, kolorystykę ścian i podłóg oraz detale nietypowych rozwiązań.

7. Nadzór autorski na budowie (w podstawową cenę projektu wliczone są dwie wizyty projektanta na budowie), polega na sprawdzeniu zgodności prac budowlanych z projektem.

8. Usługi dodatkowo płatne: przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę, przygotowanie specyfikacji pod kontem konkretnego dostawcy lub wykonawcy, nadzór zamówień i dostaw.