Agnieszka Noworzyń, T: 695 801 890, E: anoworzyn@i-2.pl