o mnie

Oferuję przygotowanie i merytoryczny nadzór nad indwywidualnymi projektami
architektonicznymi wnętrz:ETAPY PRACY Z ARCHITEKTEM WNĘTRZ

1. Szczegółowy wywiad podczas którego architekt poznaje upodobania
(estetyczne, funkcjonalne i ekonomiczne), a także oczekiwanie klienta.

2. Inwentaryzacja wnętrz polegająca na pomiarze oraz wykonaniu rysunków
(rzuty, widoki ścian) stanu istniejącego.

3. Propozycje aranżacji wnętrz (w cenę projektu wliczone są dwie propozycje),
w których skład wchodzą rzuty oraz schematyczne rysunki trójwymiarowe.

Rysunki zawierają: rozmieszczenie mebli oraz sprzętu, a także ewentualne
propozycje przebudowy i domurowań.

4. Projekt koncepcyjny, który powstaje na podstawie informacji
z punktów 1-3.

Projekt koncepcyjny zawiera wszystkie elementy wnętrza wraz z kolorami,
typem materiałów i rodzajem oświetlenia.

Projekt nie zawiera materiałów konkretnych firm czy dostawców. Na tym etapie
możliwa jest ostateczna korekta ustawienia ścian działowych, mebli
rozmieszczenia sufitów czy instalacji.

5. Rysunki techniczne dla wykonawców. Rysunki zawierają: rozmieszczenie ścian
działowych i innych elementów budowlanych, a także rozmieszczenie punktów
elektrycznych wraz z wykazem materiałów oraz wymiarami.

6. Projekt wykonawczy, który polega na wykonaniu szczegółowych projektów
wnętrz. Taki projekt uwzględnia użyte materiały (ilości, nazwy handlowe, itp),
ewentualne projekty mebli, kolorystykę ścian i podłóg oraz detale nietypowych
rozwiązań.

7. Nadzór autorski na budowie (w podstawową cenę projektu wliczone są dwie
wizyty projektanta na budowie), polega na sprawdzeniu zgodności prac
budowlanych z projektem.

8. Usługi dodatkowo płatne: przygotowanie dokumentacji do pozwolenia
na budowę, przygotowanie specyfikacji pod kontem konkretnego dostawcy
lub wykonawcy, nadzór zamówień i dostaw.